پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تو سفری که ایران بودم «رادیو ۸۰۸» مصاحبه‌ای با من کرد در مورد مدیریت پروژه و جنبه‌های کاریش؛ البته مقادیر نه چندان کمی هم وارد حاشیه شدیم که امیدوارم برای شنونده‌ها جالب باشه.

می‌تونین مصاحبه رو تو شماره ۶۶ رادیو ۸۰۸ گوش کنین.

در ضمن دوست دارم از همه کسایی تو این سفر برای برنامه‌ها باهاشون سر و کار داشتم و زحمت خیلی زیادی کشیدن هم تشکر کنم: خانم کنت، آقای شوقی و سایر دوستان از جامعه مهندسان مشاور و همینطور آقای مقدسی و تمام دوستانی که دوره اصفهان رو به اتفاق باهاشون پیش بردیم.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS