پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

امکان جدیدی به فروشگاه ایبوک‌های مدیریت پروژه اضافه شده که خواننده‌هایی که ایران زندگی نمی‌کنن و کارت‌های شتاب ندارن بتونن کتاب‌ها رو از طریق PayPal ارزی خریداری کنن.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.