پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

امکان جدیدی به فروشگاه ایبوک‌های مدیریت پروژه اضافه شده که خواننده‌هایی که ایران زندگی نمی‌کنن و کارت‌های شتاب ندارن بتونن کتاب‌ها رو از طریق PayPal ارزی خریداری کنن.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS