پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

این مدت چند خبر از خواننده‌های سایت به دستم رسیده که ممکنه براتون جالب باشه:

  1. انتشار کتابی با عنوان استانداردهای مدیریت پروژه، تحلیل و مقایسه کامل استانداردهای PMBOK 5 و ISO 21500، از دکتر اکبر نیلی پور طباطبایی و سید مختار حسینی
  2. انتشار کتاب آموزشی پراجکت سرور ۲۰۱۰؛ که البته فکر می‌کنم خبر جدیدی نباشه.
  3. برگزاری کنفرانسی با عنوان مهندسی مدیریت ساخت و پروژه در بهمن ماه.
نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS